26 oktober 2022

KSP gaat vol voor duurzaamheid

Kwaliteit, veiligheid en milieu

Bekijk de foto's

Rick van de Ruitenbeek is als KAM-coördinator verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden binnen KSP. ‘We hebben als organisatie de benodigde certificaten als het om veiligheid, kwaliteit en milieu gaat. Wat ik nog veel belangrijker vind is dat alle collega’s dit serieus nemen. We gaan er samen voor!’

‘Het behalen van certificaten is op zich niet zo’n kunst, het is de kracht om er als organisatie serieus mee bezig te zijn. En dat zijn we bij KSP. Het geeft mij veel voldoening als ik zie dat het helpt om de kwaliteit en veiligheid van onze bedrijfsvoering te waarborgen.’

 

Continu aan het verduurzamen

KSP heeft inmiddels vier certificaten: VCA 2 sterren (veiligheid), ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) en inmiddels hebben we het hoogste niveau (5) van de CO2 Prestatieladder behaald. Rick: ‘We zijn continu bezig om onze processen en producten te verduurzamen om onze eigen CO2-uitstoot te verminderen. We kijken daarbij naar de hele keten: van leverancier tot klant. Zo zijnde valdempende ondergronden van Schmitz Foam Products – voor ons Eco Playgrass ProPlay – volledig circulair.

 

Gedachtegang is springlevend

De vijf onderhoudsploegen van KSP voeren het onderhoud van speelvelden al 100 procent CO2- neutraal uit. Dankzij de recente samenwerking met LimeGreen komen we nog een stapje dichter bij ons doel.

Managementsystemen zoals ISO, VCA en de CO2 Prestatieladder helpen ons om de processen op een goede manier in de bedrijfsvoering op te nemen. ‘Het gaat voor ons dus verder dan een certificaat alleen, daar zijn we ons allemaal van bewust. Dat is mooi om te zien.’